Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZEMĚTŘESENÍ

21. 4. 2006

Zemětřesení

Jelikož Země není stabilní neměnné těleso, ale ve své historii prodělala a stále prodělává neustálý vývoj, během něhož dochází k zaplavování rozsáhlých ploch mořem, jinde vynořením mořského dna nad hladinu, posunováním a otáčením celých kontinentů, je pravděpodobné, že zde existují síly, které toto způsobovaly a zůsobují. Jsou to například konvenční proudy, izostatické síly, gravitace... Toto působení je zdánlivě velmi pomalé, avšak spojené účinky těchto sil vedou v zemské kůře a ve svrchní části zemského pláště ke vzniku dlouhotrvajících napěťových stavů, které někdy vedou k překonání meze pevnosti horninového materiálu (Většinou ve smyku). Při tomto dochází k uvolnění mechanické energie a to se projevuje zemětřesením. Zemětřesení tedy můžeme charakterizovat jako soubor krátkodobých pohybů, reprezentující proces při změně napěťového stavu hornin. Zemětřesení jsou tedy vázána na zemskou kůru a svrchní plášť. Výjimečně jsou zaznamenávána zemětřesení ze středního pláště (max. z hloubky 700 km).

Pojmy:

Ohnisko zemětřesení

Je to prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až několika set kilometrů.

Hypocentrum

Tímto bodem nahrazujeme ohnicko a klademe jej do těžiště ohniska.

epicentrum

Je to kolmý průmět hypocentra na povrch Země.

Hloubka ohniska

Takto nazýváme vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem.

Epicentrální vzdálenost

Je vzdálenost epicentra od místa pozorování.

Epicentrální čas

Tímto pojmem označujeme okamžik, v němž se zemětřesení projeví v epicentru.

Pleistoseistní oblast

Okolí epicentra nejvíce postižené zemětřesením.

Intenzita zemětřesení

Veličina charakterizující velikost zemětřesení na základě pozorování makroseismických účinků. Směrem od pleistoseistní oblasti klesá intenzita na všechny strany.

Zemětřesné roje

Pokud se obejví skupina po sobě následujících otřesů podobné intenzity - nejsme-li tedy schopni určit hlavní, nazýváme toto zemětřesné roje.

Druhy zemětřesení:

Podle původu:

  • řítivá - přibližně 3 % všech zemětřesení - vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělké hypocentrum a bývají lokálního charakteru. Mohou však způsobit značné škody.
  • sopečná (vulkanická) - 7 %. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra mají vázaná na přívodní dráhy vulkanického materiálu a nacházejí se v hloubkách do 10 km. Tato zemětřesení mívají lokální význam a malou intenzitu. Často se vyskytují v rojích
  • tektonická (dislokační) - nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v tektonicky aktivních oblastech, přičemž dochází ke smykovému pohybu ker podél zlomových spár.Maximální pohyby v horizontálním i vertikálním směru mohou dosáhnout i mnohametrových hodnot. Horizontální rozměr ohniska může dosahovat i stovek kilometrů.

Podle hloubky:

  • mělká - do 60 km
  • střední - 60 - 300 km
  • hluboká - 300 - 700 km

Účinky a intenzita zemětřesení

Stupnice MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg)
StupeňOznačeníZrychlení v 10-3 m.s-2popis
I. do 2,5 izaznamenatelné pouze přístroj
II. 2,5 - 5pozorován citlivými lidmi v klidu, zvláště ve vyšších patrech budov
II.slabé zemětřesení5 - 10část obyvatelstva uvnitře budov je pociťuje jako slabý otřes, nezvyklý pocit změny rovnováhy, praskavé zvuky ve stropě a podlaze
IV.mírné zemětřesení10 - 25lze pozorovat i mimo vudovy, spící se většinou probudí, nábytek a okna se chvějí, dveře praští
V.dosti silné zemětřesení25 - 50pozoruje jej i venku většina lidí, budovy se chvějí, nábytek se kýve, lehčí předměty se posunují, praskají okenní tabulůky
VI.silné zemětřesení50 - 100nábytek se posunuje nebo padá, obrazy a nádobí padají, rozezvučí se zvony, objevují se trhliny v omítce, půda kolísá, lidé opuštějí budovy
VII.velmi silné zemětřesení100 - 250poškození střech a komínů, objevují se trhliny ve zdech, špatně založené budovy se řítí, stromy se kymácejí, vodní plochy se vlní
VIII.bouřlivé zemětřesení250 - 500velké škody na většině budov, boří se stěny, padají kostelní věže a sochy, v půdě se objevují trhliny, na strmých svazích sesuvy
IX.pustošivé zemětřesení500 - 1000mnohé domy jsou vážně poškozeny a částečně se hroutí, stávají se neobyvatelnými, vznikají nová jezera
X.ničivé zemětřesení1000 - 2500většina budov zničena stejně jako hráze, mosty, železnice a potrubí, vznikají pukliny ve vozovkách
XI.zemětřesná katastrofa2500 - 5000neodolá žádná běžná stavba, dochází k sesuvů, zdvihům a poklesům, řícení svahů, řeky mění svá koryta
XII.velká zemětřesná katastrofapřes 5000účinky podobné jako při stupni XI., ale silnější. Dochází ke změnám tvářnosti krajiny
Obdobná stupnice MSK - 64 (Medvědev - Sponheuer - Kárník) - udává hodnoty zrychlení přibližně 4- - 5 krát větší.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zemětřesení

(Míša, 18. 10. 2006 15:04)

Já mam referát a docela mi todle pomohlo§

zemětřeseni

(autorka webu, 15. 10. 2006 11:10)

Ano je pravda, je to hrozné kolik lidí musí prožívat takové pohromy. Je mi těch lidí líto když přijdou o své domovy a nejen to. Ano, my můžeme být rádi že žijeme tam kde žijeme v ČR.

tolik zemrelych

(klarka, 15. 10. 2006 9:39)

je to hruza kdyz si predstavite o kolik lidi to obralo o zivot o strechu nad hlavou a o majetek a mnozi prisli i o sve deti a pribuzne!!Je to opravdu hruza nastesti my bydlime ve vnitrizemi!!!!!!!!!!!!!!

??????

(lili.softh, 8. 10. 2006 9:54)

chybí mi fotky ale jinak je to good.......

:-)(

(Téra, 2. 10. 2006 18:59)

jeste fotky a bylo by to dobrý

sfrštzhřš

(frffff, 2. 10. 2006 13:23)

no jasny zemetreseni je velmi uklidnujici zalezitost

khjh

(kaka, 2. 10. 2006 13:22)

je to velmi ale velmi zabavné

hrůza

(Lůca, 2. 10. 2006 12:14)

v životě bych nechtěla zažít zemětřesení

Hmmm

(Síma, 24. 4. 2006 19:55)

Zajímavé,ale zažít zemětřesení bych nechtěla...